Sertifiointi

Tarkastusprosessissa valvotaan, että tuotteiden sisältämät raaka-aineet sekä tuotteiden ja raaka-aineiden tuotanto täyttävät FI-Naturan määrittelemät luonnonkosmetiikan kriteerit. Tuotannon on oltava jäljitettävissä ja
tuotteiden raaka-aineiden alkuperä sekä turvallisuusselvitykset osoitettavissa.

Tarkistusprosessi on kaksivaiheinen, siihen kuuluu ainesosalistan kirjallinen tarkastus sekä auditointi, joka on suoritettava 6 kuukauden kuluessa ensimmäisen vaiheen hyväksymisestä. FI-Natura merkin saa ottaa
käyttöön, kun on varmistettu, että tuotteen sisältö on FI-Naturan kriteerien mukainen. Tarkastuksen suorittaja laskuttaa tarkistusmaksut suoraan sertifiointia hakevalta yritykseltä. Auditointivaiheen jälkeen, liittymis- ja jäsenmaksut suoritettuaan yritys on virallisesti FI-Naturan jäsenyritys.