Miksi FI-Natura on perustettu?

FI-Natura erottuu muista luonnonkosmetiikan sertifikaateista korostamalla suomalaisten luonnonkasvien merkitystä. FI-Naturan tavoitteena on nostaa luonnon keruutuotteiden arvostusta. Luonnonkasvien ominaisuudet eroavat viljellyistä kasveista ja luonnontuotteiden arvo on uudessa nousussa kuluttajien silmissä. FI-Naturaa perustettaessa oli tarkoituksena antaa suomalaisille pienyrittäjille mahdollisuus sertifiointiin sekä raaka-ainetuottajille ja poimijoille kuin kosmetiikan valmistajillekin. FI-Natura hyväksyy kriteereissään myös viljellyt kasvit. FI-Natura on luonut villiyrteille keruuohjeet, jotka perustuvat jokamiehenoikeuksiin. Niissä painotetaan kestävää poimintaa ja jäljitettävyyttä.

Suomalaiset kasvit ja Suomen luonnon puhtaus on suuri kilpailuvaltti ulkomailla. Suomalaisuus, puhtaus ja luonnontuotteiden arvostus ovat nousussa ja ne kiinnostavat myös ulkomaisia kuluttajia. Sertifiointi kasvattaa tuotteen arvoa. Halusimme luoda kotimaisen, lähellä olevan ja helposti ymmärrettävän sertifikaatin. Sertifikaatin perustaminen oli osittain myös ideologinen asia.

Sertifikaatteja on paljon, mutta ne ovat kaikki ulkomaisiaja rupesimme pohtimaan, miksei Suomessa ole omaa luonnonkosmetiikkaasertifioivaa tahoa. Mielestämme kotimaiset luonnontuotteet ovat arvokkaita raaka-aineita myös kosmetiikan käyttöön. Halusimme, että niitä voidaan pitää yhtä arvostettuina raaka-aineina kuin luomuviljeltyjäkin kasveja, sillä Suomen luonto on niin puhdas, että suomalaiset villiyrtit vetävät vertoja Etelä-Euroopan luomuviljellyille kasveille puhtaudessaan.

Henkilökohtaisesti meille tärkeihin arvoihin kuuluvat myös ekologisuus ja lähituotanto, ja halusimme huomioida nämä asiat sertifikaattia perustaessamme. Kotimaiset villit ja viljellyt kasvit ovat mielestämme arvokkaita raaka-aineita, joilla on paljon potentiaalia. Villit kasvit voivat mielestämme olla jopa ekologisempi vaihtoehto kuin ulkomailla viljellyt ja Suomeen kuljetetut kasvit. Niitä voidaan mielestämme kutsua todelliseksi lähituotannoksi. Suomessa on ennen ollut vahva keruukulttuuri ja laaja kasveihin liittynyt tietämys. Halusimme nostaa arvostusta näihin asioihin liittyen. Tällä hetkellä sertifioimme ainoastaan kosmetiikkaa, mutta meillä on tavoitteena sertifioida myös kotimaisia raaka-aineita tulevaisuudessa.