Luonnonkosmetiikka

Luonnonkosmetiikalla tarkoitetaan luonnollista alkuperää olevaa kosmetiikkaa. Siinä korostetaan tuotteen koko elinkaarta ja valmistusmenetelmiä sekä käytettyjä raaka-aineita ja niiden valmistusta. Koska luontoa ja siihen viittavaa nimitystä käytetään paljon kosmetiikkatuotteiden nimissä ja markkinoinnissa, on kuluttaja helposti ymmällään siitä, mikä on luonnonkosmetiikkaa ja mikä ei.

Luonnonkosmetiikalla ei ole omaa määritelmää kosmetiikkalainsäädännössä. Sitä säädellään eri sertifiointijärjestöjen taholta. Yhteneväistä kaikissa määritelmissä on, että luonnonkosmetiikan käsitetään olevan luonnollista alkuperää olevaa kosmetiikkaa. Raaka-aineet ovat luonnollisia ja ekologisia ja tuotannossa otetaan huomioon ekologiset seikat. Kasviperäiset raaka-aineet ovat merkittävässä roolissa, samoin myös luomutuotanto. Raaka-aineita tulee käsitellä mahdollisimman vähän.

Luonnonkosmetiikassa ekologisuudella ja kestävällä kehityksellä on tärkeä merkitys. Tuotetta valmistettaessa ja kehitettäessä on otettava huomioon koko tuotteen elinkaari ja sen vaikutukset ihmiseen ja luontoon. Ympäristöön kohdistuvat haitat halutaan minimoida ja jätteen määrä on pidettävä mahdollisimman alhaisena. Luonnonkosmetiikkatuotteen tuotanto, käyttö sekä pakkauksen hävittäminen saa aiheuttaa mahdollisimman vähän kuormitusta ympäristölle.

Markkinoinnin periaatteena luonnonkosmetiikassa on läpinäkyvyys. Markkinointiviestintä ei saa olla harhaanjohtavaa ja sen pitää tarjota luotettavaa tietoa kuluttajalle. Eettisyys näkyy markkinoinnissa ja raaka-ainevalinnoissa. Luonnonkosmetiikka ei hyväksy eläinkokeita kosmetiikalle. Vaikka kosmetiikan eläinkokeet ovatkin nykyään kiellettyjä Euroopan Unionin alueella, on luonnonkosmetiikka kieltänyt ne jo paljon tätä aiemmin.