Luonnonkosmetiikka

Luonnonkosmetiikalla tarkoitetaan luonnollista alkuperää olevaa kosmetiikkaa. Luonnonkosmetiikka valmistetaan luonnollisista ja luonnollisista alkuperää olevista raaka-aineista. Raaka-aineissa suositaan luonnosta kerättyjä tai luomuviljeltyjä kasviraaka-aineita, ja suurin osa synteettisistä raaka-aineista on kielletty. Luonnonkosmetiikkatuotteiden pakkaukset ovat kierrätettäviä, ja tuotteiden ja raaka-aineiden testaus eläinkokein on ehdottomasti kielletty.

Luonnonkosmetiikalle ei toistaiseksi ole erillistä määritelmää kosmetiikkalainsäädännössä, joten sitä säädellään eri sertifiointijärjestöjen taholta. Yhteneväistä kaikissa määritelmissä on, että luonnonkosmetiikan käsitetään tarkoittavan luonnollista alkuperää olevaa kosmetiikkaa. Raaka-aineet ovat luonnollisia ja ekologisia ja myös tuotannossa otetaan huomioon ekologiset seikat. Raaka-aineita tulee jalostaa mahdollisimman hellävaraisin menetelmin.

Luonnonkosmetiikan valmistus- ja kehitysprosesseissa on otettava huomioon koko tuotteen elinkaari ja sen vaikutukset ihmiseen ja luontoon. Ympäristöön kohdistuvat haitat on minimoitava ja jätteen määrä pidettävä mahdollisimman alhaisena. Luonnonkosmetiikkatuotteen valmistus, käyttö ja käytetyn pakkauksen hävittäminen saa aiheuttaa mahdollisimman vähän kuormitusta ympäristölle.

Markkinoinnin periaatteena luonnonkosmetiikassa on läpinäkyvyys. Markkinointiviestintä ei saa olla harhaanjohtavaa ja sen pitää tarjota luotettavaa tietoa kuluttajalle. Eettisyys näkyy markkinoinnissa ja raaka-ainevalinnoissa.


FI-Natura teki tutkimuksen Luonnonkaunis-messuilla 2016. 90,6 % kyselyyn vastanneista piti luonnonkosmetiikkaa turvallisempana kuin synteettistä kosmetiikkaa, ja lähes 84 % % vastaajista koki, että suomalaisuus antaa arvoa FI-Natura sertifikaatille.